Med livet som indsats


Hanne mistede sin elskede

46 år og slidt op

Find dig selv på Danmarkskortet

Knuste ben på åbent hav

Find din 3F-afdeling

Om undersøgelsen

Se hvad 3F'erne dør af

Find dig selv i databasen
Om undersøgelsen

Overdødeligheden blandt de ufaglærte er veldokumenteret. Det nye i Fagbladets undersøgelse er mængden af data indenfor en specifik faggruppe præsenteret på en sådan måde, at man med meget høj detaljeringsgrad kan gå ind og finde sin egen profil.

Chefredaktør Palle Smed, Fagbladet 3F, smed@3f.dk

Undersøgelsen af 3F'ernes dødelighed er gennemført af Fagbladet 3F i samarbejde med Kaas & Mulvad, der er specialister i at analysere komplekse data.

Undersøgelsen skal ses i forlængelse af de temaer om ulighed, Fagbladet bragte i efteråret 2007, hvor vi satte ulighed i sundhed på dagsordenen. Tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd dokumenterede, at der er et beskæftigelsespotentiale på ikke mindre end 61.000 mennesker, hvis blot ufaglærte har samme gennemsnitslevealder som faglærte.

På den baggrund besluttede vi at samkøre data fra 3F's medlemsregister med data i Dødelighedsregistret for derved at kortlægge dødeligheden blandt 3F's medlemmer sammenholdt med dødeligheden i den generelle danske befolkning.

Undersøgelsen peger også på, hvilke sygdomme og dødsårsager der er årsag til en ændret dødelighed i forhold til baggrundsbefolkningen. Seniorforsker Knud Juel fra Statens Institut for Folkesundhed har vejledt om undersøgelsens metoder.

Undersøgelsen ser på dødelighed i perioden 1990-2006. Det betyder, at oplysninger om over 1 million tidligere og nuværende medlemmer af 3F er blevet samkørt med oplysninger fra Dødelighedsregistret og Danmarks Statistik. Resultatet er med andre ord fakta og rummer udelukkende historiske data.

Det er ikke første gang, der bliver kigget på danskernes middellevetid. Sundhedsministeriets middellevetidsudvalg har tidligere analyseret forskellige sammenhænge, og målet for regeringens Forebyggelseskommission, som i foråret 2009 er kommet med deres anbefalinger, er netop at hæve gennemsnitslevealderen i Danmark med 3 år.


Vigtig diskussion
Desværre er der fortsat mange – både blandt politikere og eksperter - der ønsker at gøre ulighed i sundhed til at problem for den enkelte. Til trods for at det er veldokumenteret, at årsager og sammenhænge er langt mere end blot et spørgsmål om motion, spisevaner og livsstil.

Hvis ikke vi forstår, at den måde vi indretter vores samfund på, har en helt afgørende betydning for uligheden og for den overdødelighed, vi ser især blandt de dårligst uddannede, så kommer vi ingen vegne.

Overdødeligheden blandt de ufaglærte er veldokumenteret. Det nye i Fagbladets undersøgelse er mængden af data indenfor en specifik faggruppe præsenteret på en sådan måde, at man med meget høj detaljeringsgrad kan gå ind og finde sin egen profil.

Det er vores ønske, at stille denne viden til rådighed for 3F's medlemmer og alle andre, som er interesserede i temaet. Og det er vores håb, at vi dermed kan fastholde den nødvendige diskussion om den ulighed, der møder medlemmer af 3F.


Holdet bag
Tekst: Fagbladet 3F
Redaktion: Jonas Højlund, Fagbladet
Database: Chase Davis
Undersøgelse: Nils Mulvad, Kaas & Mulvad
Foto: Søren Zeuth m.fl.
Design: Erik Ambjørn, Dakom
Kodning: Nicklas Herholdt Olsen, Cabana
Video: Uffe Lynglund, Uberkant
Projektansvarlig: Palle Smed, Fagbladet


Lagt på: 25. Juni 2009 00:59


Overblik

Alle nyheder »


3F   .   Kampmannsgade 4   .   1790 København V   .   Tlf: 70 300 300   .   Fax: 70 300 301   .   E-mail: 3f@3f.dk   .   3FU   .   tillid.dk