» Til forsiden
Mere skov i Danmark har en række sidegevinster: blandt andet flere arbejdspladser i yderområderne.

Skoven løser flere problemer end vi tror

Mere og bedre skovdrift i Danmark kan skabe både vækst, arbejdspladser og bedre klima. Skovpolitisk udvalg giver gode råd til miljøministeren i dag.

Bedre klima, bedre drikkevand, mere friluftsliv og flere arbejdspladser. Alle de sidegevinster kan vi få, hvis vi får mere skov og bedre skovdrift i Danmark.
Onsdag aflever Skovpolitisk Udvalg en samlet rapport til miljøminister Karen Ellemann (V). Heri oplister udvalget alle fordelene ved mere skov  i Danmark.
- I dag får skoven slet ikke den opmærksomhed, den fortjener. Derfor er en af vores anbefalinger, at Danmark prioriterer forskning og formidling af bæredygtig produktion og forbrug af træ og skovprodukter. Det vil være med til at åbne danskernes øjne for skovens potentiale.
Det siger formanden for udvalget, Erik Bisgaard Madsen.

Jobs i yderområder

Skovløber og 3F-medlem af udvalget, Hans Okholm, uddyber:
- Mere skov passer godt med en filosofi om grøn vækst. Og så skaber det flere arbejdspladser. Ikke mindst i yderområderne, siger han.
Mere skov er en investering i fremtidens grundvand og i et bedre klima, fordi skov optager CO2 og kulstof. Desuden giver skov flere levemuligheder for smådyr og sjældne arter, konkluderer udvalget. Og så er skoven i øvrigt danskernes klare førstevalg, når det gælder ture ud i landskabet.

Staten behøver ikke betale

Og det er ikke nødvendigvis staten, der skal punge ud, hvis der skal rejses mere skov. Regeringen kunne hjemtage EU-midler til statslig og regional skovrejsning, hvilket man afviste for seks år siden, foreslår Hans Okholm.
- Desuden kan man udnytte ændrede regler, så det bliver EU's landbrugsstøtteordning, der kommer til at betale for mere skovrejsning, siger Hans Okholm.
Karen Ellemann skal nu kigge udvalgets mange bud igennem. Udvalget nedsatte hun selv i 2010 for at få forskellige interesseredes bud på fremtidens skov.
Lagt på: 22. Juni 2011 10:00

3F   .   Kampmannsgade 4   .   1790 København V   .   Tlf: 70 300 300   .   Fax: 70 300 301   .   E-mail: 3f@3f.dk   .   3FU   .   tillid.dk