OBS: Du er nu offline

Gerresheimer Værløse A/S

Selvom vi har travlt, er der bl.a. stadig fokus på medarbejderne. Fokuset handler om frihed, hvis nødvendigt uddannelse, indflydelse på arbejdet samt trivslen. Virksomheden har fokus på at vi mødes "med tøj på", og arrangerer derfor flere forskellige arrangementer, hvor vi medarbejdere får skabt gode relationer til hinanden, som styrker fællesskabet og vores fælles mål. Ydermere er der en god anerkendende dialog mellem tillidsvalgte samt ledelsen. Vi har en medarbejderstyrke, hvor ancienniteten er høj pga. at medarbejderne trives. 

- Claes Poulsen