OBS: Du er nu offline

MidtVask

Jeg indstiller vores arbejdsplads, MidtVask, fordi vi på så mange måder forsøger at skabe et fantastisk sted at arbejde. Jeg har valgt at fortælle om det, ved at gennemgå kriterierne og svare på dem:

Løn- og arbejdsvilkår, herunder f.eks.
Ansættelsesforhold (weekendarbejde, skiftehold, etc.)

Svar: Sidste år gik vi fra 2-holds drift til 1-holds drift. Vi havde forberedt os grundigt i vores samarbejdsudvalg, og alle kom i de teams de ønskede, og der var flere teammøder i hvert område, inden vi startede op. 

Jobudvikling
Svar: I perioden 2013-2017 er vi gået fra 0 til 62 ud af 120 ufaglærte, som har taget en faglært uddannelse som industrioperatør (med fuld løn under uddannelse), og det har løftet niveauet for os alle sammen. Det er tydeligt at mærke i de enkelte teams, i løsning af opgaver og i den generelle effektivitet der er steget 5%. Det er en stigning. der ikke kan skyldes nye maskiner eller andet. Kollegerne bliver ikke hurtigere af at komme uddannelse, men de arbejdere smartere, og de løsninger, der findes frem til er bare smartere og det kan ses på bundlinjen. Mange kollegaer arbejder mere selvstændigt med eget ansvarsområde.

Informationsniveau
Svar: Udover informationsskærme, ugeinformation og nyhedsbreve er de ugentlige tavlemøder det vigtigste: Vi starter om sikkerhed, så snakker vi trivsel, så kigger vi på vores effektivitet, og dernæst på vores kundetilfredshed. Herefter gennemgår vi ideer og forslag til forbedringer, og følger op. Og så tager vi og gennemgår ugens information og snakker om den.
Vi er begyndt at bruge apps, blandt andet bruger vi WhatsApp til hurtig information og dialog, Vi har også udviklet vores egen app (Safety First), der har fået os indstillet til Arbejdsmiljøprisen 2015 og Initiativprisen 2016. Den handler om at dele og udsprede viden om nærveduheld (og mulige forbedringer) til kolleger i eget og andre teams, så vi undgår arbejdsulykker.

Samarbejdsklima/medindflydelse (SU, tillidsrepræsentantens rolle etc.).
Svar: Vi er enige om, at vi skal have det godt på vores arbejdsplads, og det smitter af på vores samarbejdsklima. Ledelse og medarbejderrepræsentanter er enige om de langsigtede mål og vi samarbejder om at nå dem. Det smitter af i resten af virksomheden når vi arbejder godt sammen. Vi har en åben og ærlig dialog, hvor vi går til hinanden også med uenighederne og vi løser sammen problemerne.

Fysisk arbejdsklima (indretning, kantine mv.)

Svar: Vi forbedrer løbende det fysiske arbejdsmiljø. Når vi investerer i maskiner, stiller vi altid meget høje krav til støjafgivelse, og at de er ergonomisk gode at arbejde med. Vi indretter altid med menneskerne først. Vi skal, selvom vi har lidt plads, have gode arbejdsforhold. 

Fokus på forholdene hos distributører, leverandører og samarbejdspartnere i øvrigt.
Svar: I de senere år er vi blevet opmærksomme på værdien i selv at opsøge og samarbejde direkte med fabrikker i Østeuropa og Asien ift. sikre ordentlige forhold for medarbejderne disse steder. Linned er produkter med hård konkurrence, hvorfor sikring af bedre arbejdsforhold hos leverandører er vigtig. Vi køber kun ind ved leverandører, der lever op til ”code of conduct”

Tiltag for at sikre kønsmæssig ligestilling som f.eks. kønsopdelt lønstatistik
Svar: Siden 2008 har vi helt bevidst bevæget os fra en let skæv kønsmæssig fordeling til nu at være præcis 50/50, hvilket har været med til at skabe en dejlig arbejdsplads med et godt samarbejde. Der er selvfølgelig ingen lønforskel mellem kvinder/mænd og heller ikke forskel i antal mænd/kvinder i ledelse og administration.

Arbejdsmiljø og sundhed, herunder f.eks. fokus på arbejdsmiljøet
Svar: Vores hovedmålsætning er, at dagen i dag skal være lidt bedre og sundere end dagen i går. Vores arbejdsmiljø mål er at man skal blive sundere af at arbejde på MidtVask. Vi accepterer ikke at man kommer til skade på arbejdet, det er totalt uacceptabelt. Sundhed, sikkerhed og arbejdsmiljø er det vigtigste. Vi siger, vi skal være konkurrencedygtige i kraft af et godt arbejdsmiljø, ikke på trods og på bekostning.

Løbende dialog og forbedring af arbejdsmiljøet
Svar: Vi har egen fuldtidsansat fysioterapeut. Vores mål er, at man skal blive sundere af at arbejde på MidtVask. Det er en investering, der betaler sig både på kort og lang sigt. Vi skal kunne holde til hele vores arbejdsliv og mere til. Der er fast elastiktræning flere gange ugentligt og træningstilbud i arbejdstiden, og alle de sundhedstilbud som man kan forestille sig: Gratis kiropraktor, gratis massage, gratis fysioterapeut, gratis motionsrum, rygetilbud, alkoholtilbud og meget mere. Der er arbejdsmiljøansvarlige i hvert team. Alle vores 62 Industrioperatører har desuden den 3 dages obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse, hvilket betyder at vi er 82 uddannede ”arbejdsmiljøagenter”, der gør, at vi har et naturligt og meget vedholdende fokus på forbedring af arbejdsmiljøet.

Sund mad på arbejdet
Svar: Ja, vi kan spise sundt i vores kantine. Sidste år lavede vi et forsøg på vores afdeling, der vasker senge. Der var kommet en dum spisekultur med kage, franskbrød og energidrikke. Via et års gratis opfyldt køleskab, med forskellig sund og enkel mad, har alle vænnet sig til, at de får det bedre på arbejdet og får mere energi når man spiser rugbrød, grød og andet bedre mad. Og selvom der ikke er gratis mad mere, så er kager og energidrikke væk.

Sygefravær

Svar: 1,72% på det korte sygefravær i 2017. Og de sidste 3 år har vi ligger under 2%. Korttidssygefraværet er også et udtryk for trivsel. Langtidssygefraværet varierer, og det altid individuelt, brækket ben, kræft, meniskskade mv.

Fastholdelse af medarbejdere med nedsat arbejdsevne
Svar: Vi har flere i fleksjob, skånejob, seniorordninger mm. Det styrker sammenholdet at vi kan se at vores kolleger kan og vil bidrage så godt de nu kan uanset deres situation.

Uddannelse, herunder f.eks.
Uddannelse af egne medarbejdere (voksenlærlinge mv.) samt lærlinge.

Svar: Vi har i perioden 2013-2017 faglært 62 ud af 120 i produktionen fra ufaglærte til faglærte industrioperatører. 11 mere færdiggør i oktober 2018.

Kompetenceudvikling mere generelt (læse/stavekurser, træning på jobbet mv.)

Svar: Vi har løbende ordblindehold, danskkurser og herudover har vi ansat en dansklærer der både støtter elever og hjælper med såvel skole som praktikopgaver. Herudover hjælper hun øvrige medarbejdere med eks. statsborgerskab, borger.dk/nemID, kommune, integrationskontrakter mm.

Inddragelse af medarbejdere i udvikling/innovation i virksomheden
Svar: Vi har et velfungerende samarbejdsudvalg Her igangsættes mange projekter og følges op. Vi bruger vores tavlemøder til at få idéer frem. Det er her de fleste gode idéer fødes. Herudover har vi en meget flad struktur og ligeså vel som mange kolleger inddrages i alt fra LEAN, lagerprojekter, maskinindkøb, optimering af områder osv. så er ledelsen også ude og arbejde med. Vi udvikler sammen.


Klima og miljø, herunder f.eks. CO2 politik og ressourceforbrug
Svar: Fagbladet Ingeniøren har for få år siden skrevet ”MidtVask i miljømæssig verdensklasse”, fordi vi altid lå forrest i innovation indenfor ressourceoptimering. Vi vasker med under 4 liter vand pr. kg. Hvilket er uhørt lavt i vores branche. Vi tog i ét hug en 80% reduktion i vores CO2 udledning ved at overgå fra at fyre med diesel til at fyrer med fedt fra døde dyr, der er CO2 neutralt. Vores produkter er svanemærkede, vi laver lifecycle analyse på alle produkter. Vi genbruger vores slidte tøj til klude og sender meget til Hospitaler i Ulande.

Miljøhensyn i produktionen
Svar: Vi har i de senere år arbejdet meget med lifecycle og hvor meget et produkt belaster fra ”vugge til grav”. Derfor er vi blevet meget bedre til både indkøb, materialevalg, genbrug og bortskaffelse.

Samfundsansvar, herunder f.eks. Familiepolitik
Svar: I vores samarbejdsudvalg har vi meget fokus på livsfaser, hvordan det påvirker kollegaerne og hvad vi kan gøre for at imødekomme disse perioder.

Seniorpolitik
Svar: Vi har en ordning hvor alle kan gå ned i tid. Indtil 30 timer. Så giver vi 3 timer og en kollega giver selv 3 timer og kollegaer får stadig fuld pension.

Integration af medarbejdere af anden etnisk herkomst
Svar: MidtVask var blandt de første i DK til at tage flygtninge ind. 3 timers arbejde og 3 timers dansk. Det gav mod på mere, og sammen med Grundfos, Pressalit, Systemfrugt, Hosp.Enhed Midt, Kamstrup og Wavin har vi siden 2017 arbejdet med at klargøre 16 flygtninge (og 16 eks.medarbejdere) til at starte på Industrioperatøruddannelsen i oktober 2018. Vi gør det fordi vi har brug for fremtidige gode kollegaer og vi kan gøre det på en måde så vi samtidigt fagærer vores egne ansatte med fuld løn. Efter forløbet kan vi ansætte blandt de nye. Vi kunne aldrig finde på at få en god flygtning gå til den integrationsydelse eller IGU løn der er lagt op til. Det her er Strategisk arbejdsstyrke udvikling og en måde at rekruttere på. Udover nævnte indsats er vi også en del af ghettoplanen Gellerup.

Integration af handicappede og folk med nedsat arbejdsevne
Svar: Vi har igennem de seneste 9 år haft ansat ca. 4 på helt særlige vilkår. Der er Maja, der tager hægter ud af gardiner før vask, Polle, der pakker vaskeklude og strømper og Kasper, der folder dyner på reoler. De får det bedste frem i os alle, og de gør noget ved vores måde at snakke og arbejde sammen på.

Fokus på mangfoldighed på arbejdspladsen bl.a. i forhold til religion, seksualitet og køn.
Svar: 50/50 mand/kvinde, 35 nationaliteter, aldersspredning fra 19-64 år. Vi har også tidligere vundet en del priser for vores arbejde med mangfoldighed. Det er blevet en naturlig del af vores DNA at være rummelige.

Forhold til myndigheder
Svar: Vi arbejder rigtig godt sammen med myndigheder som f.eks. styrelser, AMK, Jobcentre i Region Midt, 2. aktører og frivillige organisationer. Vi samarbejder og udvikler sammen med dem. Vores store forløb med flygtninge kunne aldrig have ladet sig gøre uden dem. Vi havde også besøg af FN’s flygtningehøjkommissær sidste år for netop dette projekt, og har indledt samarbejde om udbredelse af vores model til virksomheder i flere lande.

Virksomhedens udvikling, herunder f.eks. virksomhedsstrategi
Svar: Vores mission er at udvikle og levere produkter, servicer og arbejdsgange sammen med hospitalskunder, for at understøtte den bedste patientbehandling for pengene. Vi vil være bedst i kraft af et godt og sundt arbejdsmiljø. Dagen i dag skal være lidt bedre og sundere end dagen i går. Man skal blive sundere af at arbejde på MidtVask. Ingen må komme til skade på MidtVask. Godt for den enkelte, godt for MidtVask, godt for samfundet.

Investering i nye danske arbejdspladser
Svar: I Aarhus er vi en af de store 3F arbejdspladser. Vi har i 2018 skabt 15 nye 3F arbejdspladser i kraft af vi har vundet regionalt udbud (på lige konkurrencevilkår), og vi har udvidet vores hjælpemiddel- og sengeservice med yderligere 15 3F arbejdspladser.

Overskudsanvendelse

Svar: Non profit, så det overskud vi skaber ryger tilbage til Hospitalerne i form af billigere linned og service, så der er flere penge til patientbehandling.

Fokus på udvikling, innovation og/eller forskning i produkter eller processer
Svar: Alle innovationer i Region Midt er kommet pga. Os. Vi er den eneste vaskeri-leverandør der har interesse i at gøre det billigere og smartere for kunden og samtidigt forbedre arbejdsmiljøet for både kunde og os selv. Vi har udviklet nye dyner, puder, patienttøj, poser til beskidt linned, engangsservietter (hvor det er bedst for miljøet) osv. Og vi fortsætter med at udvikle og forbedre.

- Erik Silvester