OBS: Du er nu offline

Nordic Waterproofing, Vejen

Nordic Waterproofing sælger tagpap under navnene Phønix Tag Materialer og Hetag. 
Vi er en 111 år gammel virksomhed med hovedkontor i Vejen og kontorer i Hedensted og Greve.

Vi er ca. 85 ansatte og producerer og sælger tagpap. Lønningsniveauet ligger lidt over middel i området. Vi har kantine og frugtordning, hvor man forsøger at servere med i den sunde afdeling. Projekt arbejdsfastholdelse, som var et projekt der startede op i Vejen, Brørup og Holsted i starten af 90'erne i samarbejde med bl.a. Gunvor Auken og socialrådgiver Betty Petersen, havde Phønix som en af forgangsfirmaerne, så for os har det været en naturlig del af virksomhedens politik i 30 år. I 2014 havde vi i SU en snak om, at når gymnasieeleverne kunne lave Operation Dagsværk, burde man også kunne gøre det i virksomheden. Derfor lavede vi i 2015 Mærkefestivalen, som gik ud på at samarbejde, samt lave velgørenhed og profilering. Vi har i år for 3. gang afholdt det, og vi kunne for 3. gang overrække en check på ca. 280.000 kr. til Julemærkefonden. 

Vi har gennem de sidste mange år lukket virksomheden ned, og afholdt en samarbejdsdag med forskellige temaer og med overnatning. I de sidste 2 år har vi arbejdet meget tættere sammen, og der er ikke nogen skel mellem de forskellige afdelinger. I erkendelse af, at vi i fremtiden kan komme til at mangle arbejdskraft, har vi i samarbejde med kommune og andre startet et projekt "Trainee" op, hvor man kan blive introduceret til tagdækkerfaget. Da virksomheden er placeret midt i byen, gør vi meget for at genere naboer mindst muligt, og samler pap, plast osv. til genbrug. Vi har et grønt miljøflag på den ene flagstang. 

- Tonny Schwartz