OBS: Du er nu offline

Westpack A/S Holstebro

Som tillidsrepræsentant på virksomheden Westpack A/S, vil jeg gerne indstille min virksomhed som Årets Arbejdsplads 2018 – og det er der rigtig mange grunde til:

Min virksomhed er en virksomhed, der formår at lave flotte resultater – og samtidig bevarer en god social profil. Resultaterne taler for sig selv. Rekord efter rekord – år efter år. Både på toplinjen og bundlinjen. Jeg har mange kollegaer, der stammer fra indslusningsordninger som min virksomhed har etableret sammen med Holstebro Kommune. Et samarbejde, der har stået på i mange år. Også inden det blev ”moderne”. Efter arbejdsprøvning er mange af dem ansat på helt ordinære vilkår. Det samme gør sig gældende for en del flygtninge, som også er ansat på helt ordinære vilkår. Så jeg må sige, at den sociale profil og holdningen til at leve den ud i praksis er i top. Det er noget der gør mig og mine kollegaer stolte – at der tales om os i lokalmiljøet – og heldigvis for noget godt og positivt.

Stemningen på virksomheden er også super god. Der er en meget synlig ledelse, der formår at komme rundt – både dag, aften og nat. Bl.a. har vi et månedligt medarbejderinformationsmøde. Her gennemgås alle nøgletal så de kan forstås, der gennemgås nyheder fra de enkelte afdelinger osv. Og mødet holdes for dagholdet – men også særskilt for aften og natholdet. Disse hold bliver ikke glemt. Vi har også en satellit 10 km fra Holstebro hvor vi har et lager med 2 medarbejdere. Også her gennemføres der særskilt medarbejderorienteringsmøde – kun for de to medarbejdere. Det er dejligt at være vidne til, at ledelsen virkelig lever vores værdier ud i virkeligheden. Flere gange i løbet af dagen kan man se hvordan ledelsen kommer rundt i alle kroge af virksomheden. Ikke for at føre kontrol, men for at vise interesse og motivere.

Min virksomhed tager også ansvar ift. uddannelse af lærlinge. Vi har således flere end vi ”burde have” jf. AUB opgørelsen, og stort set alle elever ansættes efterfølgende i virksomheden. Bl.a. har ledelsen opfordret 2 af mine kollegaer i produktionen til at tage en faglig uddannelse. Den ene er nu faglært plastmager, og den anden bliver snart færdig som industriteknikker. Dette er simpelthen den holdning der hersker i virksomheden – åben for at medarbejderne uddanner sig. Sidst år havde vi årets elev i region midt under DI. Eleven er stadig i vores virksomhed, nu bare som sælger.

Min virksomhed har nu gennem de sidste 3 år lavet en CSR rapport – uden at det var noget der lovgivningsmæssigt skulle gøres. Men man har selv valgt at investere i dette. Rapporten omhandler vores aktiviteter i Danmark. Der fokuseres på miljøoptimeringer, på sociale forbedringer, på arbejdsmiljø osv. Bl.a. har min virksomhed indgået aftaler med en spansk kunde om gratis at sponsorere brilleetuier til børn i Uganda og andre afrikanske lande. Vi sponsorerer plantning af træer i Indonesien, fordi vi samarbejder med en NGO i USA om dette. Igen er det noget der er med til at gøre mig og mine kollegaer stolte.

Min virksomhed har også en overskudsdelingsordning. Det betyder at alle medarbejdere – høj som lav – får del i en pulje hvert år. De sidste par år har vi samlet fået mere end 2 mio. til deling. Det har betydet små 40.000 til eleven, til maskinoperatøren, til sælgeren osv. Som en ekstra gevinst, når året er omme. Det er så dejlig en ordning, og det betyder ikke at vi er dårligt lønnede, vores løn modsvarer nemlig fint det, der betales i lignende virksomheder. Jeg føler faktisk bare at bonus er noget, der kommer oveni.

Min virksomhed har også ofte besøg af diverse firmaer og organisationer, der kommer på besøg. Det gør de om morgenen, i løbet af dagen, men tit og ofte om aftenen. Her stiller ledelsen beredvilligt op. Det er med til at tegne et godt billede af virksomheden – en åben virksomhed, der ikke skjuler noget. Også HK-formanden Kim Simonsen med følge har besøgt vores virksomhed, for at se hvordan vi brugte robotteknologi, uden det gik ud over vores ansatte. Der er gennem de sidste år investeret meget – men vi er bare blevet dobbelt så mange ansatte. Min virksomhed deltager også i ”åben skole” aktiviteter i området. Der er ofte en klasse forbi, som har undervisning her på stedet. Ellers er ledelsen ude på en skole, for at undervise. Også omkring dette løfter Westpack sit ansvar.

Min virksomhed er også super god til at inddrage alle i driften. Hvert eneste år samles alle til en hel dag, hvor vi laver det vi kalder ”kædestrammerdag”. Her går vi alle led i vores værdikæde igennem, og alle har mulighed for at byde ind med ”start” adfærd, ”stop” adfærd, ”mere af” adfærd og ”mindre af” adfærd. Og vi kan se at der tages action på tingene. På den måde bliver vi bare bedre og bedre, og derfor føler vi alle at vi er med til at bidrage til vores flotte vækst.

Min virksomhed er også synlig ift. sponsorater i lokalområdet. Typisk for virksomheden er billetter tildelt vores personaleforening. Det er således ikke ledelsen, der sidder til spisning til håndboldkampen eller lignende – nej det er afleveret til alle os medarbejdere.

Når jeg læser de 6 kriterier, der lægges til grund for udvælgelsen, mener jeg at min virksomhed scorer i top på det hele. Jeg ved godt, at der også er andre gode virksomheder, der lever op til kriterierne, men jeg synes alligevel at netop Westpack går hele vejen – og mere til. Westpack vil i mine øjne være en meget værdig vinder.

- Lone Andersen.