OBS: Du er nu offline

Eaton Electric ApS

Jeg vil gerne indstille min arbejdsplads, til at være Danmarks bedste arbejdsplads. Jeg har været der i godt og vel 42½ år, hvor vi har prøvet at være et sted mellem 400-450 ansatte, til i dag – gennem utallige omlægninger, afskedigelsesrunder m.m. – til i dag kun at være 18 medarbejdere. Vi giver overskud og producerer lige så meget, som da vi var ca. 50 medarbejdere og dette er kun sket gennem forbedringer og gode forslag fra kollegerne til at optimere vores processer. Der er selvstyrende grupper, og en ledelse som prioriterer at sikkerheden kommer i allerførste række. Gennemsnitsanciennitet er høj (ca. 21-22 år) og ud af de 18 medarbejdere, har 6 personer fejret deres 25-års jubilæum for flere år siden. Min chef og jeg talte for flere år siden på Teksams lønkonference omkring vores daværende nye lønsystem, som vi også har fået ros for. Vi har et godt samarbejdsklima, hvor alle bliver lyttet til, og ingen har frygt for at sige deres mening. Vi har gode lokalaftaler (for blot at nævne en, giver et 25-års jubilæum et gratiale på 25.000 kr., 6 dage fri med løn, en middag i byen med ledsager og deltagelse af alle medarbejdere + en erindrings gave (2 Piet Hein gulvlysestager). Vi har et meget lille sygefravær, sund kantineordning, sygeforsikring (betalt af firmaet). Ledelsen tager et socialt ansvar, hvor vi har 1 person i skånejob og 1 person i fleksjob, og har flere gange haft samarbejde med jobcenter/kommune omkring aktivering og personer i arbejdsprøvning. God personalepolitik omhandlende f.eks. fraværs-, alkohol/misbrugs-, mobbe-, seniorpolitik. Vi er amerikansk ejet, hvilket gør at vi også har etiske retningslinjer, hvor der ikke må skelnes til de ansattes seksualitet, religion o.l. Alle medarbejdere engagerer sig i alles ve og vel, bl.a. ved at være ansvarlige for at være 

  • Miljøbevidste, 
  • Indrapportere observationer, så det kan mindske risici for uheld, - (vi har haft over 4 år uden uheld) 
  • Deltage aktivt i energiudvalg, kvalitets udvalg m.m. Vi har haft et større sundheds projekt, som udmundede sig i, at alle har fået lov til at tage en gåtur på 15 min i arbejdstiden hver formiddag.

- Hanne J. Hansen