OBS: Du er nu offline

Esbjerg Lufthavn

Jeg indstiller lufthavnen da vi har en fantastisk arbejdsplads. Esbjerg lufthavn er en del af Teknik og miljø, Esbjerg kommune. Jer er TR for 3F'erne i brand og redning. For ca. 1,5 år siden fik vi ny lufthavnschef, og efter 5 år med en leder der ødelagde samarbejdet med medarbejderne og ikke anerkendte TR'er samarbejdspartnere, er det gået stærkt siden. Respekten er kommet igen, vi bliver taget med på råd, alle forslag bliver mødt med respekt og modtaget på en god måde, der opfordres til at alle faggrupper vælger en TR, og der samarbejdes på kryds og tværs. Vi har været i gang med et sundhedsprojekt, med bl.a. træning i arbejdstiden, Vi kører brandbilerne ud af garagen, lufthavnen har ansat en prof træner, og vi spiller, træner og sveder. Kan du ikke træne i arbejdstiden, betaler lufthavnen halvdelen af den tid du bruger uden for arbejdstiden. Efterfølgende har alle der ønsker det været igennem et diætist forløb, hvor vi lærer om kostomlægning og udveksler erfaringer. Sidst er der startet et rygestop kursus. Vi er rigtig gode til at hjælpe unge, der har udfordringer i gang. Her får de en chance og efter et praktik forløb på ca et år kommer de i lære som lufthavnsoperatør eller inden for lager og transport i lufthavnen. Dette har vi haft stor succes med. Vi har en meget velfungerende aktivitetsforening, og en brandmandsklub med fuld opbakning. Brand og redning er næsten fuldt organiseret, der er kun en gul der ikke er til at rokke. Vi har et lufthavnsblad, der bruges som reklame i lufthavnen og til messer m.m. Det er reklame finansieret, og Det Faglige Hus havde en stor reklame i. Den fik jeg ændret til en reklame for 3F/LO med garanti fra ledelsen, om at Det Faglige Hus ikke fik mulighed for at reklamere. 3F Esbjerg har fornyligt været på virksomheds besøg. Jeg er sikker på, at de vil bakke op om denne indstilling!

- Per Pedersen