OBS: Du er nu offline

Fibertex Personal Care A/S

Jeg vil indstille Fibertex personal care til åres arbejdsplads. Vi har en god overenskomst med 3f På daghold lager produktion ang. løn Vi har også gode muligheder for at havde indflydelse på vores job ang indstillinger af maskiner Der til kommer der også mulighed for at prøve noget andet hvis man ønsker at prøve at stå ved andre maskiner eller prøve sig frem som supervicer. Dertil kommer der også gode ansættelsesforhold i form at sikker plads samt mulighed for at få sund kost i kantinen yderlige er der også et stor kondi center på fabrikken som styres af folk sig og ikke ledelsen. Samtalt bliver der også lave løbehold eller hvad man har af ønsker. Til sidst er der også et godt arbejdsklima man går hvad man kan for at forbedre forhold da det er en løben proces på alle fabrikker. Der er også en god syge politik man går hvad der godt for den enkel medarbejder og man ønsker at han skal komme tilbage til sit arbejder når han er klar. Der er også mange muligheder for udd hvis man ønsker dette fibertex vil meget gerne havde folk udd sig Gerne noget de kan bruge på fibertex eller også egen interesse. Der bliver også gjort meget for de svage i samfund i form af arbejdsprøvning for kommunen vi har udd folk Som mentor til at hjælpe disse personer samt også til at modtage nye medarbejder inden de bliver sat til at styre maskiner. Fibertex gør meget for at vi ikke beskader miljø der er afflad sortering ad div. Afflad samt kontrol af afløb. Sammen med kommunen. Fibertex er en fabrik der er i udvikling med mange ting både i Danmark samt udland de vil gøre alt hvad de kan for at beholde mandskab i Fibertex persona care de vil prøve alle muligheder for at give en stabil stab og fast ansættelse så der er ro i personale. Fibertex Personal Care: Homepage https://fibertexpersonalcare.com/

Torben Nielsen