OBS: Du er nu offline

Mekoprint Graphics Støvring

Grunden til jeg indstiller Mekoprint Graphics er at det er en arbejdsplads hvor medarbejderne er i centrum. Vi arbejder i selvkørende grupper hvor vi selv tilrettelægger vores arbejdsdag. Vi har motion i arbejdstiden, vandfontæne i produktionen, gratis kaffe og fri stenalderinspireret morgenmad og frokost. Vi tager socialt ansvar for dem der har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet. Flere af dem der har været i praktik på virksomheden, har fået ordinær ansættelse. Vi er en papirløs virksomhed dvs., at alle medarbejdere har en iPad hvor alle oplysninger man skal bruge ligger. Tegninger, ind- og udstemplinger og indstukser. På den måde passer vi på træerne. Vi har en synlig ledelse i dagligdagen, hvor vi har en åben og løsningsorienteret dialog. Godt arbejdsmiljø hvor AMR bliver lyttet til og respekteret. Samarbejdet mellem ledelse og TR er rigtig god. Der bliver handlet og lyttet til input fra TR. Dagligdagen kollegaerne imellem er også god. Vi er gode til at tage hensyn til hinandens særheder og på en humoristisk måde at få tingene til at fungere i dagligdagen. Jeg har som TR altid den tid jeg skal bruge til at løse mine faglige opgaver. Vi har også et nært samarbejde med VUC Ålborg, hvor deres elever ofte er på besøg på virksomheden. 

- Kjeld Jensen