OBS: Du er nu offline

Arbejdskultur i Danmark

  • På den typiske danske arbejdsplads opfordres alle til at bidrage med ideer og faglige udtalelser uanset titel eller status.
  • Det betyder, at den generelle stemning på en dansk arbejdsplads er professionel, men også afslappet og uformel. Mange arbejdspladser har et fladt ledelseshierarki, hvilket betyder, at det er normalt at tage spørgsmål op direkte med byggeledere og/eller arbejdsgiveren
  • I Danmark er en normal arbejdsuge 37 timers arbejde, sædvanligvis udført fra mandag til fredag. De fleste medarbejdere har en vis grad af fleksibilitet, når det kommer til arbejdstider.
  • Danskerne holder mange møder for at fremme den frie strøm af kommunikation og derved opnå fælles forståelse og konsensus i arbejdsstyrken.
  • Ud over dette, tror danskerne på en uformel videndeling. Det betyder, danskerne spiser frokost sammen og holder kaffepauser i løbet af dagen for at socialisere og diskutere både private og arbejdsrelaterede emner.
  • Mange danske arbejdspladser organiserer aktiviteter, der bringer medarbejderne sammen efter arbejde. For eksempel sammenkomster om fredagen, julefrokoster i december og andre sociale aktiviteter, såsom løb eller fitnessklubber.
  • For nyankomne til Danmark er det en god idé at deltage i disse sociale aktiviteter, da det er en god måde at komme til at kende dine kolleger på, danske såvel som udenlandske.
Link: www.workindenmark.dk