OBS: Du er nu offline

Arbejdsmiljø

  • Arbejdsmiljø på byggepladser er fastlagt i arbejdsmiljøloven.
  • Arbejdstilsynet samarbejder med arbejdsmarkedets parter – heriblandt fagforeninger - på arbejdsmiljøområdet.
  • Det er enhver lønmodtagers ret og pligt ikke at arbejde under forhold, hvor sikkerhedsreglerne tilsidesættes, og der derved opstår farlige situationer.
  • Det er arbejdsgiveren, der har ansvaret for, at arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.
  • Medarbejderen skal rette sig efter de anvisninger, som arbejdsgiveren giver for arbejdets udførelse – også i henhold til arbejdsmiljøreglerne.
  • Den seneste statistik fra 2011 viser, at næsten en tredjedel af de anmeldte arbejdsulykker er sket ved fald, eller fordi man støder ind i noget. En fjerdedel af skaderne sker ved akut overbelastning af kroppen, og i 14 procent af tilfældene er den skadelidte blevet ramt af en genstand.
  • Antallet af anmeldte arbejdsulykker ligger generelt højere for ikke-danske statsborgere. 
  • Det er vigtigt for alle nationaliteter at gøre opmærksom på manglende sikkerhed på byggepladserne, så alvorlige ulykker undgås. Så råb op, hvis byggepladsen mangler for eksempel stillads, rækværk eller afspærring.

Læs også

Folder til udenlandske arbejdstagere der ønsker at arbejde i Danmark, men som ikke ved hvilke papirer de skal have i orden inden.
Foldere på engelsk, litauisk, polsk og tysk.

Læs mere på Arbejdstilsynets hjemmeside