OBS: Du er nu offline

Danijos darbo aplinkos priežiūros tarnyba/Darbo aplinka

Danijos darbo aplinkos priežiūros tarnyba – tai organizacija, besirūpinanti saugia bei sveika darbo aplinka.

  • Saugios bei sveikos darbo aplinkos nuostatos statybos aikštelėje yra reglamentuojamos Darbo aplinkos priežiūros akte.
  • Danijos darbo aplinkos priežiūros tarnyba bendradarbiauja su darbo rinkos šalimis – įskaitant ir profesines sąjungas – saugios bei sveikos darbo aplinkos klausimais.
  • Kiekvieno darbuotojo teisė ir pareiga yra atsisakyti tęsti darbą, jeigu nėra paisoma sveikatos bei darbo saugos reikalavimų ir dėl to gali kilti pavojingos situacijos.
  • Darbdavys yra atsakingas už tai, kad darbas būtų atliekamas laikantis sveikatos bei darbo saugos reikalavimų.
  • Darbuotojas privalo atlikti darbą pagal darbdavio pateiktus nurodymus, taip pat privalo laikytis sveikatos bei darbo saugos reikalavimų.
  • Paskutiniai 2011 metų duomenys atskleidžia, kad beveik trečdalis užregistruotų nelaimingų atsitikimų darbo vietoje tai kritimai iš aukščio arba susidūrimai su kitais objektais. Ketvirtadalis nelaimingų atsitikimų įvyksta dėl staigios kūno perkrovos, o 14 procentų nelaimingų atsitikimų įvyksta dėl objektų virtimo ar griuvimo ant darbuotojų.
  • Didesnė dalis užregistruotų nukentėjusiųjų per nelaimingus atsitikimus tai užsienio darbininkai.
  • Svarbu atkreipti visų darbuotojų, nepaisant jų tautybės, dėmesį į trūkstamas saugos priemones statybos aikštelėse. Nebūk abejingas ir pranešk, jei Tavo statybvietėje nėra tinkamai įrengtų pastolių, turėklų ar užtvarų.

Taip pat skaitykite

Lankstinukas skirtas užsienio darbuotojams, norintiems dirbti Danijoje, tačiau nežinantiems, kokius dokumentus vertėtų susitvarkyti iš anskto.

Lankstinukai anglų, lietuvių, lenkų ir vokiečių kalbomis.

Daugiau informacijos: www.arbejdstilsynet.dk arba