OBS: Du er nu offline

Advanced paramedicin

Ole Hendriksen

Region Sjælland har stor fokus på anvendelsen af paramedicinere som supplement til det præhospitale basisberedskab. I 2016 vedtog det politiske udvalg i Region Sjælland - som en del af visionen om ”det nære sundhedstilbud” - at omorganisere den måde, de interhospitale transportopgaver blev gennemført. 

Omorganiseringen betød at regionens Præhospitale Center (PHC) hjemtog opgaven og ansvaret for alle sundhedsfagligt ledsagede interhospitale transporter. Dette indebar, at ca. 50 paramedicinere skulle gennemføre en særlig tilrettelagt uddannelse i at udføre ”specielle” behandlingskrævende interhospitale transportopgaver. Dermed blev det første spadestik taget til, at Region Sjælland har uddannet det første hold af såkaldte Advanced Paramedic (APM) den 1. januar 2017.

I takt med at projektet tog form, begyndte man i PHC ligeledes at kigge på andre præhospitale opgaver, som grundet deres kompleksitet og relativ sjældne forekomst, var oplagte at inddrage i konceptet. Projektet APM handler ikke bare om uddannelse, det handler i lige så høj grad om vedligeholdelse af kompetencer - og om at skabe et grundlag for at kunne opnå erfaring med netop udførelse af ”specielle præhospitale opgaver”. 

På DEMC8 vil Ole Mazur Hendriksen evaluere på regionens erfaringer med projektet og præsentere de fremtidige visioner. '

Ole Mazur har været speciallæge i anæstesiologi siden 1998 og har 20 års erfaring i det præhospitale område, heraf 5 år som præhospital leder. Han har desuden haft mere end 4000 udrykninger som akutlæge.