OBS: Du er nu offline

Anvendelse af crystalloider præhospitalt?

Jacob Steinmetz

Brugen af krystalloider præhospitalt, manglen på evidens for anvendelsen, og hvorfor det alligevel bruges så hyppigt.

Jacob Steinmetz er traumeleder på Rigshospitalet og præhospital akutlæge på den Nationale helikopterordning samt Akutlægebilen i Region Hovedstaden.