OBS: Du er nu offline

De nye danske 2018-NKR for Spinal Stabilisering af Voksne Traumepatienter

Christian Maschmann

Gennem flere årtier har man prøvet at "immobilisere" traumepatienter i de tilfælde, hvor der var bekymring for mulige sekundære rygmarvsskader med og på forskellige redskaber, bl.a. stiv halskrave og spine board.

Men der har aldrig været stærk evidens for disse tiltag.

En stor national og tværfaglig specialistgruppe har derfor gennemgået litteraturen og udarbejdet nye NKR - Nationale Kliniske Retningslinjer til spinal stabilisering af voksne traumepatienter i Danmark. Christian vil præsentere undersøgelsens resultater og processen omkring den.

Christian er speciallæge i anæstesiologi og akutmedicin. Han arbejder både in-hospitalt som akutmediciner i AKM på Bispebjerg Hospital og præhospitalt som akutlæge på akutlægebilen i Region Hovedstaden. Christian er desuden formand for NKR-arbejdsgruppen "spinal stabilisering af voksne traumepatienter".