OBS: Du er nu offline

Det udgående lungeteam - samarbejde med akutafdelingen og lungeafdelingen

Birgit Refsgaard

Lungeteamet er et tværsektorielt udgående team bestående af sygeplejersker fra Aarhus Kommune og Aarhus Universitetshospital. Patienter med KOL kan kontakte teamet døgnet rundt, og formålet med projektet er at forebygge indlæggelser, øge sundhedskompetencer og skabe mere tryghed for patienterne i hjemmet ved bl.a. akutte hjemmebesøg. 

Birgit Refsgaard er sygeplejerske på Lungemedicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. Hun har arbejdet inden for det lungemedicinske speciale i 14 år, særligt med akutte indlæggelser af kronisk lungesyge patienter. De sidste par år har hendes fokus været på patienter med KOL og forbedring af deres patientforløb på tværs af sektorerne.