OBS: Du er nu offline

FLAWLESS-studiet

Yama Fakhri

I Region Sjælland og Region Hovedstaden kører man lige nu et projekt om præhospital visitering ud fra EKG af patienter med blodprop i hjertet.

Her har man implementeret optagelse af V7, V8 og V9-elektroder som supplement til standard EKG hos patienter obs AKS i de to regioners ambulancer. Studiet har til formål at forbedre diagnostik af bagvægsinfarkter, og Yama Fakhri vil fortælle om implementeringsforløbet, og om de erfaringer man har gjort sig under projektet ude i ambulancerne. 

Yama er læge og PhD studerende og forsker i EKG med henblik på at forbedre diagnostik og risikostratificering af patienter med STEMI. Han har blandet andet været med til at udvikle automatiske EKG-algoritmer.