OBS: Du er nu offline

Fokus på børn – underretningspligten

Ann-Britt Kirkedal

Underretninger og underretningspligten er meget i fokus på landets børneafdelinger, men børn er jo også i kontakt med sundhedsvæsnet andre steder – både direkte og indirekte via deres forældre. Oplægget vil indeholde gennemgang af reglerne samt arbejdsgangene i forhold til underretninger samt nogle cases til diskussion.

Ann-Britt Kirkedal er afdelingslæge på Børne og Ungeafdelingen, Herlev og Gentofte Hospital og arbejder som akutpædiater i Børnemodtagelsen.