OBS: Du er nu offline

Hjertestop – når alle muligheder er udtømt

Jens Stubager Knudsen

Hjertestop - Når alle muligheder er udtømt. Algoritmen for hjertestopbehandling er godt indarbejdet. Men hvad gør vi når algoritmen er udtømt? Oplægget giver et pragmatisk bud på, hvor forskningen er på vej hen, og hvilke ændringer algoritmen vil undergå de næste 10 år.

Jens Stubager Knudsen er anæstesilæge på Sygehus Lillebælt og har interesse i intensiv terapi og præhospital akutmedicin. Han er desuden præhospital akutlæge i lægebil og akutlægehelikopter, mangeårig underviser og kursusleder på ALS samt instruktør i areomedical crew ressource management.