OBS: Du er nu offline

Innovation i ambulancetjenesten

Jakob Riis

Ambulancetjenester leveres forskelligt rundt om i verden, selvom kerneydelsen er ens. Udfordringerne har også klare fællestræk, med et stigende antal kørsler og begrænsede budgetter. Det kræver god brug af de nye teknologier, men på måder som målrettes de vigtigste udfordringer, og i en skala som sikrer, at økonomien bliver bæredygtig. 

Jacob Riis er direktør i Falck.