OBS: Du er nu offline

Patienten klager

Christian Akim Jacobsen

Hvordan håndterer vi patientklager – og hvad gør vi, når de går på tværs af afdelinger?

Det spørgsmål tager speciallæge i ortopædisk kirurgi på FAM, Christian Jacobsen på dette oplæg. 

Akutmodtagelsen fungerer som "én indgangsport til hele sygehuset", og borgerne kan have svært ved at adressere eventuelle klager over systemet, behandlingen, adfærden eller lignende, og mange dialoger skal afholdes tværfagligt, sammen med andre specialer, da behandlingen typisk er multidisciplinær og kompleks.

Christian vil give et kort indblik i brugbare metoder og værktøjer i dialogen med patient og pårørende, herunder hvordan Aristoteles tre appelformer kan danne grundlag for dialogerne. 

Christian Jacobsen er speciallæge i ortopædisk kirurgi på FAM og har næsten 10 års erfaring med de forskellige former for klager. Alt fra "simple" serviceklager til tværfaglige disciplinærsager over behandlingen med vidtgående konsekvenser for borgeren og pårørende.