OBS: Du er nu offline

Retsmedicinske undersøgelser af levende og døde i Akutmedicin

Peter Juel Thiis Knudsen

Retsmedicinerne betragtes i forskelligt lys af kolleger, alt efter hvilken situation de optræder i. De skal som del af deres arbejde undersøge ofre og gerningsmænd – levende og døde, hvilket betyder at de kan tillægges rollen som kontrollant eller spion for politiet eller den forkætrede Styrelse for Patientsikkerhed. 

Dette synspunkt er forståeligt, om end forkert. Retsmedicinere tilkaldes til at foretage obduktion på de personer, som politiet og Styrelsen for Patientsikkerhed ønsker obduceret. 

Men man skal huske, at de er et universitetsinstitut og derfor er uafhængige af deres rekvirenter. De dokumenterer deres fund, men om det fører til en næse fra Styrelsen eller en sigtelse fra politiet, er de ikke herrer over, og ønsker ikke at være det. 

Men hvis de kan påpege succeser eller fadæser, som man kan lære af, er de til gavn for akutmedicinerne og dem, det mest tæller for, de fremtidige patienter. 

Peter Juel Thiis Knudsen er læge på Retsmedicinsk Institut på Syddansk Universitet og ekspert i patologisk anatomi og retsmedicin.