OBS: Du er nu offline

Uafklaret bevidsthedstab

Christian Hohenstein

Bevidshedstab er et hyppigt fænomen i akutmodtagelsen, og neurologerne overtager ofte disse patienter. Der er mange andre sygdomme, som kan forårsage bevidsthedstab. 

Denne præsentation fokuserer på det væsentligste omkring det neurologiske, som er relateret til bevidsthedstab, og som vi møder i akutmodtagelsen, herunder de nødvendige diagnostiske procedurer og krav, som skal efterleves efter at have stillet diagnosen. 

Præsentationen vil desuden belyse forskellighederne mellem synkope og epilepsi, som til stadighed forveksles af læger. Synkope og epilepsi kan ligne hinanden, men der er nemt at stille den rigtige diagnose, hvis man kender nøglespørgsmålene. 

Christian er specialist i almen medicin og anæstesi og er ‘Head of the emergency department’ på universitetshospitalet i Magdeburg, Tyskland. Han har over 10 års erfaring fra akutafdelingen og over 15 års erfaring fra præhospitalet.