OBS: Du er nu offline

Weekendeffekt i akutafdelingen

Iben Duvald

Iben Duvald præsenterer hovedkonklusionerne fra sin ph.d.-afhandling ved at besvare følgende spørgsmål: 

  • Har patienterne, der bliver indlagt i akutafdelingen i weekenden, en højere 30 dages-dødelighed og et længere hospitalsophold sammenlignet med patienter, der indlægges på hverdage? 
  • Er de patienter som indlægges i weekenden mere syge, end de patienter der indlægges på hverdage, og kan dette være en årsag til eksistensen af weekendeffekten? 
  • Registreres alle utilsigtede hændelser, og er der forskel på dem, som sker på hverdage og i weekenden? Hvordan er akutafdelingen organiseret på hverdage og i weekenden, og kan det have en betydning for kvaliteten af patientbehandlingen?

Iben Duvald er antropolog og Ph.D på akutafdelingen, Hospitalsenhed Midt/BSS Aarhus, Aarhus Universitet. Hun har siden september 2013 arbejdet med organiseringen af og de sociale praksisser i de danske akutafdelinger. Er desuden del af forskningsnetværket DESIGN EM.