OBS: Du er nu offline

Bidt af en gal hund

Matthias Giebner

Rabies er en sjælden, absolut dødelig sygdom. Den rette behandling skal startes på det rette tidspunkt og den rette måde. På en akutmodtagelse kan man uforvarende stå over for en patient mistænkt for at være blevet smittet med rabies. Hør om sygdommens epidemiologi, patofysiologi, diagnostik og terapi.

Matthias Giebner er anæstesiolog og ledende overlæge på Fælles Akutmodtagelse, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa. Han har igennem omfattende arbejde med præhospital medicin og intensiv medicin fattet interesse for akutmedicin i helhed.