OBS: Du er nu offline

Er det svampe?

David Høen-Beck, Fredrik Maintz og Ole Mazur Hendriksen

Haslev-forgiftningen, oktober 2017 Hvordan blev indsatsen koordineret? Hvad skete der egentlig, hvad blev outcome og hvad skal vi lære af hændelsen? David Høen-Beck, læge 1 på stedet, Fredrik Maintz, aPMer på stedet og Ole Mazur Hendriksen, præhospital lægelig chef, Region Sjælland skitserer forløb og håndtering samt beredskabets opbygning og follow-up.

AMK-læge og lægebilslæge ved Præhospitalt Center, Region Sjælland. Overlæge, anæstesiologisk afdeling, Holbæk Sygehus. Uddannelsesansvarlig, traume- og beredskabsansvarlig. 

Fredrik Maintz startede som redder elev ved Falck i Maribo i 1995 og blev færdig i 1998. Efter nogle gode år i Danmark rejste han til Norge i 2006 og vendte tilbage til Falck Danmark i 2008, for at få sin uddannelse konverteret til "Behandler med Særlig Kompetence". 

Fra 2013 har han været en del af den gruppe paramedicinere, som Region Sjælland valgte at hjemtage, og arbejder nu i delt stilling med 50% som paramediciner på Akutbil i Kalundborg og 50% som Sundhedsfaglig Visitator AMK Region Sjælland.