OBS: Du er nu offline

Ny apopleksi plan præhospitalt

Martin Faurholdt Gude

Her får du et indblik i den nuværende præhospitale stroke-indsat, og hvor vi bevæger os hen. Anvendelsen af et nyt diagnosticeringsværktøj PreSS (Prehospital Stroke Score) i ambulancetjenesten kan give os mulighed for en initial præhospital diagnosticering af obsstroke-patienten med mulighed for individualiseret visitation. Kan vi med god sikkerhed finde stroke-patienten præhospitalt, og kan vi udskille de patienter, der har en stor blodprop i hjernen og give dem direkte udgang til trombektomi?

Martin Faurholdt Gude er læge i præhospitalet, Region Midtjylland.