OBS: Du er nu offline

PTSD – hos akutfolket

Henrik Lyng

Det er velkendt, at akutmedicinsk arbejde kan være psykisk belastende. Langt de fleste modnes ind i arbejdet og udvikler den rigtige form for robusthed. Alligevel kan der ske traumatisering i arbejdet, fordi der er tale om mennesker, der arbejder med mennesker under svære vilkår. Men heldigvis er der hjælp at hente, så man kan fortsætte i jobbet. 

Henrik Lyng er krise- og beredskabspsykolog i Center for Beredskabspsykologi. Han arbejder med kollegastøtte, krisestyring, supervision, konfliktmægling og stresshåndtering.