OBS: Du er nu offline

Patientsikkerhedskulturens betydning for behandlingskvaliteten

Gitte Boier Tygesen

Patientsikkerhedskulturen har betydning for personalets samarbejde og sikkerhedsbevidsthed, og der er påvist sammenhæng med specifikke kvalitetsproblemer som f.eks. indlæggelsestid og mortalitet. 

Gitte vil gøre os klogere på patientsikkerhedskultur, dens betydning og mulige sammenhænge med udgangspunkt i de fire regionale akutafdelinger i Region Midt. 

Gitte er Ph.d. studerende ved Akutafdelingen, Regionshospitalet Horsens og forsker i akutmedicin, patientsikkerhed og risikofaktorer. I sin ph.d. har Gitte fokus på klinisk forværring, risikofaktorer, "situation awareness" og patientsikkerhedskultur.