OBS: Du er nu offline

Præhospital kapnografi

Martin Betzer

End-tidal carbondioxid (etCO2) monitorering - også kaldet kapnografi - har de seneste år vundet indpas blandt fagprofessionelle, der behandler akutte patienter.

Kapnografi er essentiel – især under genoplivning - til patienter med vejrtræningsbesvær og som kontinuerlig monitoreringsform. Men selvom der er mange fordele i monitoreringsformen, er den ikke særligt udbredt.

Martin Betzer er paramediciner og bachelor i præhospital akutmedicin og har beskæftiget sig med kapnografi professionelt de sidste 10 år. Han har sideløbende undervist og forsket i præhospital anvendelse af kapnograf og studerer lige nu en master i sundhedsforskning.

Martin vil kort gennemgå litteraturen på området og forklare og eksemplificere kapnografiens anvendelse til akutte, ikke-intuberede patienter.

Oplægget er relevant for alle, der arbejder med akutte patienter - både præhospitalt og i akutmodtagelsen.