OBS: Du er nu offline

SOFA kriterierne – kan man finde en patient med meningitis? (TBD)

Annmarie Touborg Lassen

Up front-identifikation af patienter med behandlingskrævende infektion er ofte let, hvis patienten præsenterer sig med "klassiske" infektionstegn som feber og et oplagt infektionsfokus. En del patienter har imidlertid uspecifikke symptomer, hvor det kan være vanskeligt at gennemskue, om det kunne dreje sig om infektion. 

Dette indlæg vil tilgå den akutte patient up front med fokus på identifikation af patienter med meningitis samt identifikation af andre patienter med infektion. 

Annmarie Lassen er professor i akutmedicin på Syddansk Universitet. Hun arbejder som overlæge i Fælles akutmodtagelse Odense Universitetshospital og er speciallæge i infektionsmedicin.