OBS: Du er nu offline

Social udsatte akutte patienter – gør vi det godt nok?

Signe Koba

Hvorfor Socialsygeplejersker? Er misbrug akut? Kan det være uhensigtsmæssigt at blive indlagt - og genindlagt? Hvordan tilrettelægger vi behandlingen til den socialt udsatte patient? Det kræver specialistviden - socialsygeplejersker har speciale i udsathed. 

Signe Koba er sygeplejerske på Regionshospitalet i Horsens og har specialiseret sig i afhængighed – stof og alkohol, stof- og alkoholbehandling, ulighed i sundhed, akut rusmiddel intoksikationer/stof psykoser, smertebehandling, abstinensbehandling, substitutionsbehandling, skadesreducerende tilgang og behandling, dobbeltdiagnoser og hjemløse.