OBS: Du er nu offline

Sociolance, Region Midt

Mads Værnholt Madsen

Sociolancen arbejder tværsektorielt med udsatte borgere der ringer 1-1-2 i akutte sociale situationer. Vi er i Sociolanceprojektet afhængige af, at ambulancepersonalet henviser de socialt udsatte borgere til os. Der kan være tvivl om hvordan, hvornår og hvorfor ambulancepersonalet skal rekvirere Sociolancen. Fokus i oplægget er desuden på, hvordan vi arbejder med brobygning ind i kommunale, regionale og frivillige organisationer.

Mads Værnholt Madsen er socialpædagog og kører som brobygger i Sociolancen i Aarhus. På DEMC8 vil han fortælle om, hvordan han og kollegerne arbejder med brobygning i kommunale, regionale og frivillige organisationer, og på vanskeligheden i arbejdet med en meget kompleks borgergruppe.