OBS: Du er nu offline

Ukendt infektionsfokus

Christian B. Mogensen

Vi modtager mange infektionsmedicinske patienter i akutafdelingerne hver dag. De fleste får stillet en fokal diagnose indenfor de første timer, men hvordan håndterer vi de patienter, som er febrile eller har andre tegn på infection, men som ikke har noget fokus? Hvordan kommer vi videre i udredningen? Hvornår bør vi begynde antibiotisk behandling, og hvor længe kan vi vente med det? Oplægget vil give forslag til en målrettet strategi for disse patienter i akutafdelingen. 

Christian B. Mogensen er netop nyudnævnt professor i akutmedicin på Sygehus Sønderjylland. Han er desuden formand for den nationale antibiotika LKT-ekspertgruppe.