OBS: Du er nu offline

#det ku’ ha’ været mig

Paneldebat om #Det kunne være mig, hvor nedenstående seks deltagere vil debattere vinkler på patientsikkerhed, organisationskultur, utilsigtede hændelser, og de rammer sundhedsjuraen giver læger og sygeplejersker at arbejde indenfor. 

Mads Kohn Hansen er lægelig direktør på Sygehus Lillebælt (siden 2015). Tidligere formand for Lægeforeningen 2010-2015. Speciallæge i anæstesiologi og har derudover været ambulancelæge i Region Midt, samt ledende overlæge på Anæstesiologisk afdeling i Horsens. 

Christian Skjærbæk er formand for Dansk Selskab for Akutmedicin. Speciallæge i akutmedicin og almen medicin og arbejdet inden for akutmedicin siden 2009. Aktuelt ledende overlæge på Akutafdelingen, Regionshospitalet Randers. 

Poul Jaszczak er speciallæge i gynækologi og obstetrik og ledende overlæge på Herlev Hospital, medlem af Patientsikkerhedsrådet (FAS formand), næstformand i Lægeforeningen, og formand Lægeforeningens Etiske udvalg og Lægeforeningens Kvalitetsnetværk.

Anne-Marie Vangsted er farmaceut og direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed. Anne-Marie har 20 års erfaring med offentlig ledelse indenfor kvalitetsstyring og regulering af lægemidler og sundhedsvæsenet.

Signe Panduro er juridisk specialkonsulent med speciale i sundhedsjura. Har mangeårig erfaring fra tidligere amt og Region Midtjylland med juridisk rådgivning indenfor et bredt område af sundhedsjura.

Trine Agerskov er oversygeplejerske på akutafdelingen i Viborg. Tidligere afdelingssygeplejerske i Horsens i Silkeborg.