OBS: Du er nu offline

Udbetaling af efterlønsbidrag i 2018

Regeringen og Dansk Folkeparti har lavet en aftale, som igen giver folk mulighed for at træde helt ud af ordningen og få deres efterlønsbidrag udbetalt skattefrit, som det også skete i 2012. 

Aftalen er en del af en større politisk aftale om pension og tilbagetrækning. Målet er at få folk til at blive længere på arbejdsmarkedet og selv spare op til sin alderdom.

HVEM?

Muligheden gælder alle, der indbetaler til efterlønsordningen, og som endnu ikke er nået efterlønsalderen. Bemærk at den også gælder personer, der har penge stående i ordningen, fordi de tidligere har indbetalt, men er stoppet med det af den eller anden grund, og derfor egentlig ikke længere er berettiget til efterløn.

HVORNÅR?

Dem der vil ud af efterlønsordningen, skal selv bede om at træde ud og få efterlønsbidraget udbetalt i perioden fra 1. januar til og med 31. juli 2018. Pengene vil blive udbetalt i perioden fra 1. januar til og med 31. juli 2018.

HVOR MEGET?

Hvor meget man vil kunne få udbetalt, afhænger af hvor længe man har indbetalt til efterløn. Max beløbet vil være på godt 105.000 kroner.

HVORDAN?

I skrivende stund er lovforslaget ikke vedtaget i Folketinget endnu, så derfor kender vi ikke detaljerne om, hvordan det hele skal foregå.

HVORFOR?

Det kan være meget fristende at få kontanter på kontoen, og har man indbetalt maksimalt, er det mange penge, man kan få ud, skattefrit.

Men man bør tænke sig godt om, og der mange faktorer, der kan spille ind:

  • Husk at formålet med tilbuddet er at få folk til at arbejde længere. Vil man selv kunne arbejde frem til folkepensionsalderen, som løbende stiger?
  • Melder man sig ud, kan man ikke fortryde. Man siger også farvel til muligheden for at få et seniorjob, som er et tilbud til seniorer, der opbruger retten til dagpenge højst fem år før efterlønsalderen. Er man sikker på, at man kan beholde sit job og ikke får brug for et seniorjob?
  • Kan man holde til sit arbejde indtil folkepensionsalderen? Arbejder man med fysisk arbejde, kan man måske få problemer med at holde til sit arbejde indtil pensionsalderen.
  • Rent økonomisk vil det for mange formentlig bedre kunne betale sig at blive i efterlønsordningen, også selv om man ikke vil bruge efterlønnen. For arbejder man frem til folkepensionsalderen, venter en skattefri bonus.
  • Vælger man efterlønnen, skal man huske, at pensionsordninger skal modregnes i efterløn. Hvor meget efterløn vil der overhovedet være tilbage, når pensionen er trukket fra?

INFORMATION?

3FA vil løbende udsende information om mulighederne, efter lovgivningen er på plads. 

TVIVL?

Er du i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte din lokale fagforening og a-kasse.