OBS: Du er nu offline

Lørdag - 16. juni

Se lørdagens program for Folkemødet 2018

09:00 - 10:00 - Morgenlounge: Thomas Blachmans vilde visioner for Danmark

Lokation: D7 - FOA Ungdom / 3F Ungdom 

Foredrag/tale/interview - Børn, unge og undervisning - Sundhed, omsorg og forebyggelse. 
I sofaen hos Abdel giver Blachman sit skæve blik på uddannelse, arbejdsliv og samfundets udvikling. 

Thomas Blachman er mere end X-factor-dommer og en dygtig musiker. Han er også en samfundsdebattør med stærke holdninger til, hvordan vi alle bliver påvirket af de krav og forventninger, der møder os i både uddannelsessystemet og arbejdslivet. 

Blachman har vilde visioner – og han stiller sig aldrig tilfreds med tingenes (s)tilstand. I en samtale med Abdel Aziz Mahmoud giver Blachman sine alternative bud på, hvordan vi kan tænke nyt om de unges vej gennem uddannelsessystemet, om kampen mod stress og nedslidning, arbejdstid og pensionsalder – og uden tvivl meget mere. 

Bliv vækket, og start din morgen med Blachmans mange tanker og ideer. Stil spørgsmål til Blachman og vær med, når Abdel byder velkommen i sofaen. Det bliver med garanti både underholdende og interessant.

Deltagere 

 • Abdel Aziz Mahmoud, Ordstyrer, Selvstændig
 • Thomas Blachman, Musiker, forfatter, tv-vært, debattør, provokatør, Selvstændig

10:30 - 11:15 - Sund eller rask – er det dit eget problem? 

Lokation: D8 - 3F - Fagligt Fælles Forbund

Debat - Sundhed, omsorg og forebyggelse  
Uligheden i danskernes sundhed har bidt sig fast. Hvis skyld er det? Kan vi gøre noget ved det? 

Uligheden i danskernes sundhed har for alvor bidt sig fast – sundhedstoget med de rige og højtuddannede drøner afsted, mens de kortuddannede – og især dem med de fysisk hårdeste jobs - efterlades på perronen med dårlig sundhed og alt for få gode leveår. 

Gider de kortuddannede ikke leve sundt, eller er det samfundet, der svigter dem? Er det deres eget problem – eller skal fællesskabet træde til? 

Kunne en løsning være tættere samarbejde om mere og bedre sundhed i arbejdslivet mellem kommuner, pensionskasser, arbejdspladser, fagforbund, private aktører og forskningsinstitutioner? Og i så fald hvordan? 

Deltagere 

 • Otto Ort, Sundhedschef, Aarhus kommune - Sund by netværket
 • Simon Ankjærgaard, Moderator, Quote Kommunikation
 • Tina Christensen, Næstformand, 3F - Fagligt Fælles Forbund
 • Andreas Holtermann, Professor, Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
 • Flemming Møller Mortensen, MF, sundhedsordfører, Socialdemokratiet
 • Liselott Blixt, Formand for Folketingets Sundhedsudvalg, Dansk Folkeparti
 • Niels Sandø, Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen 

11:30 - 12:00 - Hjælp ambulancepersonalet – red et liv

Lokation: D8 - 3F - Fagligt Fælles Forbund

Workshop - Sundhed, omsorg og forebyggelse
Kom og hjælp, når ambulancepersonalet og frivillige fra publikum redder en ”person” med hjertestop. 

Hvad sker der, når ambulancen rykker ud og behandler livsfarligt syge og tilskadekomne i Danmark? Hvordan skal du forholde dig som privatperson, hvis du er den første person på et ulykkessted, hvor personer er kommet til skade? Dét og meget mere får du svar på, når ambulancemandskabet rykker ud. 

Få et unikt indblik i den akutte redningssituation, og vær med, når frivillige fra publikum og ambulancepersonalet i fællesskab giver livreddende førstehjælp og behandling af en ”person” med hjertestop.

Deltagere 

 • Stefan Fyhn, Ambulancebehandler, Reddernes Udviklingsekretariat
 • John Lindgren, Paramediciner, Reddernes Udviklingsekretariat
 • Martin Matzen, Paramediciner, Reddernes Udviklingsekretariat
 • Peter Bech, Paramediciner, Reddernes Udviklingsekretariat
 • Kim Tygesen, Ambulancebehandler, Reddernes Udviklingsekretariat 

13:30 - 14:30 - Få et lungetjek

Lokation: D8 - 3F - Fagligt Fælles Forbund

For sjov/sport - Sundhed, omsorg og forebyggelse
Lungeforeningen står klar til at måle din lungefunktion og tage en snak med dig om lunger og sundhed. 

Lungeforeningen står klar til at måle din lungefunktion og tage en snak med dig om luft, lunger og sundhed. Målingen tager ca. 10 minutter, og du får svar med det samme. En lungefunktionsmåling er en test, der viser, om din lungefunktion er normal eller nedsat. Målingen afslører, hvordan dine lunger har det. Du vil blive bedt om at puste alt, hvad du kan ind i mundstykket på et apparatet, der måler hvor hurtigt, og hvor meget luft du puster ud. 

Deltagere 

 • Mathias Vestergaard Nielsen, Projektleder, Lungeforeningen 

14:45 - 15:15 - Udenlandsk og underbetalt – et paradoks i Danmark

Lokation: D8 - 3F - Fagligt Fælles Forbund

Debat - Transport og byggeri - Økonomi, finans og skat
Få et indblik i en verden, hvor ringe arbejdsvilkår er hverdag for udenlandske arbejdere i Danmark. 

Social dumping: I denne debat får du et spændende og unikt indblik i en verden, som kun få møder. 3F’s Byggegruppe åbner op for debatten om de udfordringer og muligheder, fagbevægelsen står med i forbindelse med arbejdskraftens fri bevægelighed i EU. 

Vi snakker med de udenlandske kolleger om deres oplevelser i Danmark – fra ansættelse hos kriminelle bagmænd til hvordan de blev mønsterbrydere og forkæmpere for den danske model og en aktiv del af 3F. 

Vi sætter fokus på organisering og uddannelse af udenlandske kolleger – og hvad det betyder i praksis og hvilke konsekvenser det kan have for den enkelte.

Deltagere 

 • Vasile Opris, Debattør
 • Palle Bisgaard, 3F Byggegruppens næstformand, 3F - Fagligt Fælles Forbund
 • Angelo Vecchio, Debattør
 • David Rebouh, Debattør 

15:15 - 15:45 - Tusindvis af ledige job i byggeriet – men hvem vil ansøge?

Lokation: D8 - 3F - Fagligt Fælles Forbund 

Debat - Transport og byggeri
Vær med i debatten om, hvordan vi gør byggebranchen attraktiv for unge såvel som ældre. 

Bygge- og anlægsbranchen kommer til at mangle tusindvis af faglærte. Derfor er det alfa og omega, at branchen bliver et attraktivt valg, som unge mennesker (og deres forældre) vil arbejde og uddanne sig i.

3F’s Byggegruppe sætter fokus på nogle af de mange initiativer, som branchen gør for at få flere til at søge og starte på vores uddannelser.

Kom og hør bl.a. om: 

 • Hvad der skal til, for at en ung går i lære i byggebranchen?
 • Projekt Virtual Reality VR briller – nyt samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) om, hvad det vil sige at være i lære i et byggefag. 
 • Boss Ladies Skills – fremtidens kvindelige håndværkere. 
 • Arbejdsgivere, der satser på de unge. 
 • Videreuddannelsesmuligheder i bygge- og anlægsbranchen – en erhvervsuddannelse i byggeriet er ikke en blindgyde.

Deltagere 

 • Morten Lehmann, 3F uddannelseskonsulent, 3F - Fagligt Fælles Forbund
 • David Rebouh, Moderator, 3F - Fagligt Fælles Forbund 

16:30 - 17:15  - Er de ledige nogle dovne hunde? Af Mads Lundby Hansen, Cheføkonom, Cepos

Lokation: D8 - 3F - Fagligt Fælles Forbund 

Debat - Vækst, erhverv og beskæftigelse
Hvis du ikke har et job, hvis skyld er det så?

Din egen? ”Systemets”? Eller er det arbejdsgiverne, der er alt for kræsne? Vi har en rekordlav ledighed i Danmark. Alligevel har vi ledige, der mangler et job. Hvorfor det? Og hvad skal der til for at få dem med? Hvad virker? Pisk eller gulerod? Tillid eller mistillid? 

De ledige bliver også beskyldt for at søge job, de i virkeligheden ikke gider/er i stand til at have. Er det fordi, de er dovne, eller er det, fordi systemet simpelthen bevidstløst pålægger dem at søge et vist antal stillinger hver uge?

Undersøgelser viser, at ledige ofte er mere stressede end kolleger i job. Og ansvaret for ledigheden er da også i stigende grad blevet gjort til et individuelt problem gennem de seneste år. Den kursændring vil vi gerne sætte fokus på. For ledighed hænger sammen med mange ting: Internationale konjunkturer, uddannelsesniveau, jobformidling bl.a.

Deltagere 

 • Eva Obdrup, Forretningsfører, 3F - Fagligt Fælles Forbund 
 • Rasmus Willig, Lektor, PhD., RUC
 • Simon Ankjærgaard, Moderator, Quote Kommunikation 
 • Erik Simonsen, Underdirektør, Dansk Arbejdsgiverforening
 • Mads Lundby Hansen, Cheføkonom, Cepos