OBS: Du er nu offline

Drop ulige grænser for offentlige muligheder

Artikel fra ritzau.dk 3F støtter lige, fair og reel konkurrence, men advarer imod påstande om ”opgave-tyveri”

Formanden for 3Fs offentlige gruppe, Ellen K. Lykkegård, siger i en kommentar til regeringens udspil ”Fair og lige konkurrence”:

”Regeringens hensigt om at skabe klarere regler for grænserne mellem offentlige og privat kan 3F naturligvis kun tilslutte sig. Men at der skulle være et problem med, at det offentlige ”stjæler” opgaver fra det private, er en myte.

Når de bedste eksempler på ”opgave-tyveri”, som regeringen kan komme op med, er, at et bibliotek udlåner bageudstyr, så viser det tydeligt, at problemet er minimalt.

Og det står i skærende kontrast til de store privatiseringer af den vitale forsyningssektor, der bør være offentlig ejet.

I 3F frygter vi derimod, at en begrænsning af den offentlige sektors muligheder vil betyde, at opgaver, som det offentlige helt naturligt har taget sig af, ikke bliver løst og efterlader et mindre effektivt og velfungerende samfund.

Det gælder f.eks. genbrugspladser, der helt naturligt sætter afleverede ting i stand og laver flis-hugning af det haveaffald, som borgerne alligevel afleverer der. Bliver de opgaver fjernet, vil det betyde mindre genanvendelse.

I 3F er vi derimod glade for regeringens fokus på lige konkurrence, når der bydes på offentlige serviceopgaver. I dag er der alt for få kontrolbud i kommunerne, og kommunens egne bud har ofte ringere konkurrencevilkår, fordi omkostninger bliver regnet med, som en privat leverandør ikke er forpligtet af. Det kan være at udvise socialt ansvar, oprette uddannelses- og lærlingepladser samt naturligvis have ordentlige arbejdsforhold.

Tilmed overser man ofte, at der er følgeomkostninger efter et udbud. Der skal følges op med kontrol af kvalitet af den leverede service, fordi den ofte ikke lever op til det aftalte. Dertil kommer stribevise af eksempler på, at kommuner og samfund påføres ekstra omkostninger pga. konkurser, social dumping mv.

Det første skridt til at sikre fair konkurrence er derfor at sikre arbejdsklausuler og sociale klausuler i alle udbud af offentlige opgaver samt sikre, at de skattemæssige forhold kan ligestilles. Først da kan man tale om fair konkurrence.”