OBS: Du er nu offline

Drop forslaget om at udsætte affaldssortering for konkurrence.

Læserbrev fra business.dk »If it ain’t broke, don’t fix it.« Vi har i dag en velfungerende affaldssektor på offentlige hænder. Den håndterer affald efter de lokale forhold og sørger i stigende omfang for affaldssortering og øget genanvendelse.
DG0042

Af David Gibson, næstformand for den offentlige gruppe, 3F

Derfor er det trist, at den netop offentliggjorte rapport om cirkulær økonomi henfalder til en liberalistisk tvangstanke om, at man bør konkurrenceudsætte affaldssektoren.

Rapporten om cirkulær økonomi er ellers både visionær og tiltrængt med fokus på grøn vækst, flere jobs og en indsats for både klimaet og miljøet. Behovet er stort for at sætte vilje og handlekraft bag de mange tanker om »fra vugge til grav«-tankegang og øget genanvendelse.

3Fs grønne tænketank gav også en række anbefalinger på affaldsområdet, bl.a. at der etableres fælles, landsdækkende regler for sortering af affald, og at man udarbejder strategi for håndtering af affald på tværs af kommunegrænser. Advisory Board-medlemmerne, som står bag den nye rapport om cirkulær økonomi, har også ret i at pege på den bremse for øget genanvendelse, som stor kapacitet på forbrændingsanlæg for affald risikerer at udgøre.

3F mener, at man bør tilskynde til flere offentlige partnerskaber, hvor forskellige offentlige forsyningsselskaber arbejder sammen for at skabe bedre løsninger for affaldssortering og genanvendelse. Meget gerne i partnerskab med innovative private virksomheder, der kan bidrage til, at sorteret affald bliver genanvendt, og stå for den markedsmæssige udvikling og afsætning af ressourcerne.

At konkurrenceudsætte affaldssorteringen vil derimod kun fragmentere affaldssektoren og splitte i en profitabel del, som virksomheder kan tjene penge på, og en underskudsgivende del, som kommunerne stadig har pligt til at løfte. Det vil skabe en mindre sammenhængende affaldssektor, hvor skatteyderne skal betale for at opretholde driften af den ikke-rentable del, og det generelt bliver dyrere for almindelige forbrugere.

Øget standardisering, koblet med faguddannelse for vores medlemmer i branchen, er derimod en positiv vej frem for sektoren. Lige nu trives innovationen i de mange, mindre affaldsselskaber, som skaber løsninger på de nationale målsætninger med fokus på nærhed og lokale forhold. De løsninger, der prøves af i mindre skala, breder sig og ender ofte som eksportvare for Danmark.

Den danske affaldssektor forventes således at skabe 7-8.000 nye jobs frem mod 2025. Et kritisk eftersyn af de lovmæssige barrierer for, at de offentlige selskaber kan bidrage til systemeksport, vil kunne understøtte denne grønne jobvækst.

Vores konklusion er, at man skal værne om de velfungerende dele af affaldssektoren. Så når vi mødes over »småt brændbart« på en af landets ca. 400 genbrugspladser, kan vi roligt enes om, at »if it ain’t broke, don’t fix it.«

»If it ain’t broke, don’t fix it.« Vi har i dag en velfungerende affaldssektor på offentlige hænder. Den håndterer affald efter de lokale forhold og sørger i stigende omfang for affaldssortering og øget genanvendelse.

Derfor er det trist, at den netop offentliggjorte rapport om cirkulær økonomi henfalder til en liberalistisk tvangstanke om, at man bør konkurrenceudsætte affaldssektoren.

Rapporten om cirkulær økonomi er ellers både visionær og tiltrængt med fokus på grøn vækst, flere jobs og en indsats for både klimaet og miljøet. Behovet er stort for at sætte vilje og handlekraft bag de mange tanker om »fra vugge til grav«-tankegang og øget genanvendelse.

3Fs grønne tænketank gav også en række anbefalinger på affaldsområdet, bl.a. at der etableres fælles, landsdækkende regler for sortering af affald, og at man udarbejder strategi for håndtering af affald på tværs af kommunegrænser. Advisory Board-medlemmerne, som står bag den nye rapport om cirkulær økonomi, har også ret i at pege på den bremse for øget genanvendelse, som stor kapacitet på forbrændingsanlæg for affald risikerer at udgøre.

3F mener, at man bør tilskynde til flere offentlige partnerskaber, hvor forskellige offentlige forsyningsselskaber arbejder sammen for at skabe bedre løsninger for affaldssortering og genanvendelse. Meget gerne i partnerskab med innovative private virksomheder, der kan bidrage til, at sorteret affald bliver genanvendt, og stå for den markedsmæssige udvikling og afsætning af ressourcerne.

At konkurrenceudsætte affaldssorteringen vil derimod kun fragmentere affaldssektoren og splitte i en profitabel del, som virksomheder kan tjene penge på, og en underskudsgivende del, som kommunerne stadig har pligt til at løfte. Det vil skabe en mindre sammenhængende affaldssektor, hvor skatteyderne skal betale for at opretholde driften af den ikke-rentable del, og det generelt bliver dyrere for almindelige forbrugere.

Øget standardisering, koblet med faguddannelse for vores medlemmer i branchen, er derimod en positiv vej frem for sektoren. Lige nu trives innovationen i de mange, mindre affaldsselskaber, som skaber løsninger på de nationale målsætninger med fokus på nærhed og lokale forhold. De løsninger, der prøves af i mindre skala, breder sig og ender ofte som eksportvare for Danmark.

Den danske affaldssektor forventes således at skabe 7-8.000 nye jobs frem mod 2025. Et kritisk eftersyn af de lovmæssige barrierer for, at de offentlige selskaber kan bidrage til systemeksport, vil kunne understøtte denne grønne jobvækst.

Vores konklusion er, at man skal værne om de velfungerende dele af affaldssektoren. Så når vi mødes over »småt brændbart« på en af landets ca. 400 genbrugspladser, kan vi roligt enes om, at »if it ain’t broke, don’t fix it.«