OBS: Du er nu offline

Løkke’s nye regering lever på samfundets solside

Ulige muligheder i livet Danmark har fået en ny, liberal trepartiregering, som i grundlaget lover, at danskere skal være mere frie, rige og trygge. På de mange tekstsider leder vi dog forgæves efter ordet ulighed.

Af Tina Christensen, næstformand for 3F og Charlotte Vincent Petersen, formand for 3F GOPS

Tværtimod fastslår man, at ”Vi har en høj grad af lige muligheder,” og ”En tryg velfærd er det sikkerhedsnet, der giver os lige muligheder i livet.” De formuleringer siger mere om, hvem de borgerlige politikere omgås, end om hvordan danskernes virkelighed ser ud.

Kendsgerningen er, at den fjerdedel af danskerne, der tjener mest, lever i godt 83 år. Det giver dem ti (!!) leveår mere, på solsiden, end den fjerdedel af danskerne, som tjener mindst og arbejder i de hårdeste og mest nedslidende brancher. Region Syddanmarks seneste sundhedsprofil for borgerne taler også sit tydelige sprog: Seks gange så mange af regionens borgere, som uddannelsesmæssigt alene har grundskolen, vurderer, at de har et dårligt fysisk helbred, end regionens borgere med en lang, videregående uddannelse!

I 3F vil vi naturligvis – indtil det modsatte er bevist – tro på, at regeringsgrundlaget afspejler de politiske mål, så vi danskere bør have lige muligheder i livet. Folketinget må derfor styrke kampen imod ulighed i sundhed. Det kræver en stærkere, forebyggende indsats, der er målrettet de grupper af danskere, som har det dokumenteret største behov. 3F har gennemført ca. 10.000 sundhedstjek på arbejdspladser over hele landet, hvor bl.a. hver femte blev henvist til at søge egen læge for yderligere undersøgelse og behandling.

Man skal altså styrke den forebyggende sundhedsindsats og målrette til de udsatte grupper af danskere. Samtidig bør indsatsen styrkes for et mindre nedslidende og mere sikkert arbejdsmiljø på de arbejdspladser, som erfaringsmæssigt koster samfundet og medarbejderne dyrt i forhold til førtidspensionering, lange sygeperioder og tab af arbejdsevne. Der er helt enkelt behov for en meget ambitiøs indsats, hvis man skal leve op til regeringsgrundlagets formuleringer om, at vi ”..har en høj grad af lige muligheder” og ”…lige muligheder i livet.” I dag passer det jo ikke særlig godt til, at den bedst stillede fjerdedel af danskerne lever ti år mere, end den fjerdedel af os, som tjener mindst.

Bragt i Fyns Amts Avis, 24. december 2016