OBS: Du er nu offline

KV17: Andelen af opstillede kandidater fordelt på uddannelsesbaggrund

KV17 kandidater kort 2400x1330


Tabel 1: Fordelingen af den danske befolkning på uddannelsesbaggrund
  Antal  Andel
Ufaglærte 1.466.427 37%
Faglærte 1.220.127 31%
Bachelor-/diplomudd
  858.401 22%
Lange videregående uddannelser   396.032 10%
  3.940.987  

Her er andelen af ufaglærte og faglærte på 68 procent af den danske befolkning. 

Tabel 2: Fordelingen af de opstillede kandidater til kommunalvalget på uddannelsesbaggrund
  Antal Andel
Ufaglærte
  890 14%
Faglærte 1.961 31%
Bachelor-/diplomudd 1.942 31%
Lange videregående uddannelser 1.503 24%
  6.296  

Kilde: Altinget

Anm.: Det er ikke alle kandidater, der har udfyldt oplysninger om dem selv, men 2/3 af de opstillede politikere har gjort det.