OBS: Du er nu offline

Afstemningsregler ved overenskomstforhandlingerne 2017

Hvordan stemmer jeg ved forhandligerne? Læs hvordan du stemmer, hvordan du ser resultatet og meget mere her.

Hvilke overenskomstområder er berørt?

3F's store private overenskomster udløber i foråret 2017 og skal genforhandles.
Overenskomstafstemningen berører følgende grupper: 

 • Industrigruppen
 • Byggegruppen
 • Privat Service- Hotel og Restauration
 • Transportgruppen og 
 • Den Grønne Gruppe.

Hvem er  stemmeberettigede?

Medlemmer af forbundet der arbejder under pågældende overenskomstområder samt medlemmer, der er arbejdsløse - men sidst har haft arbejde under samme overenskomstområder - er stemmeberettigede. Således er elever og lærlinge også stemmeberettigede.
Efterlønsmodtagere, der er i arbejde på afstemningstidspunktet, er stemmeberettigede. Andre efterlønsmodtagere og pensionister er ikke stemmeberettigede.
De overordnede regler er fastsat i 3F's love § 58.

Hvordan får jeg stemmemateriale?

Alle stemmeberettigede medlemmer modtager en personlig stemmeseddel samt relevant informationsmateriale, der orienterer om forhandlingsresultatet.
For at optimere urafstemningsprocessen udsendes stemmematerialet i forbindelse med OK17 elektronisk. Det vil i praksis betyde, at de medlemmer, der er udtaget til central udsendelse af materialet, vil modtage et personligt link (valgkort, populærpjece og eventuelt anbefalings-brev fra afdelingen) på mail og/eller mobil, og at medlemmet herfra har direkte adgang til afstemningsmodulet.

Medlemmer der har fået materialet elektronisk, men som ikke har været inde og afgive stemme inden for de første 4 dage, vil få genfremsendt materialet med postomdeling.

Medlemmer som ved afstemningens start ikke er registreret med mail og/eller mobil vil få tilsendt materialet med postomdeling inden for samme tidsfrister som ved tidligere afstemninger.

Hvordan stemmer jeg?

Som medlem har du har følgende muligheder:

 • Arbejdspladsafstemning. Du kan afgive sin stemme på arbejdspladsen på to forskellige måder, hvis afdelingen tilrettelægger dette: 
  1. Stemmesedlen afleveres til afdelingens faglige medarbejder eller tillidsrepræsentanten.
  2. Den faglige medarbejder eller tillidsrepræsentanten benytter en elektronisk løsning på iPad eller PC. Den elektroniske arbejdspladsafstemning kræver, at afdelingen på forhånd har indgået en aftale med forbundet om, at deres faglige medarbejdere og/eller tillidsrepræsentanter kan få adgang (se evt. under afstemning på arbejdspladsen pkt. B, side 4)
  • Personligt link: Har du modtaget elektronisk materiale, har du direkte adgang til afstemningsmodulet. Du skal indtaste sin fødselsdato (6 cifre), som i sammenhæng med det personlige link identificerer medlemmet og det overenskomstområde, som du skal stemme på.
  • PC: Har du har modtaget materialet postalt, kan du stemme elektronisk på 3f.dk/OK17. Til brug for elektronisk afstemning benyttes fødselsdato (6 cifre) samt pinkoden, der findes nederst på stemmesedlen eller NemID.
  • QR: Du kan bruge en smartphone til at scanne QR koden på stemmesedlen. Derved åbnes det elektroniske afstemningsbillede. Du skal indtaste sin fødselsdato (6 cifre).
  • SMS: Du kan stemme på sms ved at taste 3FOK <mellemrum> fødselsdato (6 cifre) <mellemrum> pinkode (12 cifre) <mellemrum> JA eller NEJ. Beskeden skal sendes til 1919.
  • Personligt fremmøde i afdelingen: Du kan møde op i afdelingens åbningstid og aflevere en stemmeseddel eller stemme elektronisk.
  • Brevstemme: Har du modtaget trykt materiale, kan du sende den udfyldte stemmeseddel i den svarkuvert, der er vedlagt stemmematerialet. Hele stemmesedlen fremsendes, dvs. den nederste del af brevet.

Pinkode/QR kode

Nederst på stemmesedlen er der anført en personlig pinkode. Den skal benyttes ved afgivelse af elektronisk stemme. Pinkoden består altid af 12 cifre. Hverken forbund eller afdeling kan identificere medlemmet med pinkoden.

Sammen med den 12 cifrede pinkode på stemmesedlen er der en QR kode, når QR koden benyttes til at afgive stemme videresendes stemmen til tredjepart. Hverken forbund eller afdeling kan identificere medlemmet med QR koden.

Hvordan foregår afstemningen?

Hvert stemmeberettiget medlem har én stemme. Der kan kun stemmes ja eller nej. Det skal tydeligt fremgå, om der er stemt ja eller nej, ellers er stemmen ugyldig. Medlemmer der afgiver stemme ved at indsende svarkuverten, kan ikke fortryde deres stemme. Medlemmer der stemmer elektronisk, kan fortryde deres stemme inden sidste frist, og sidste afstemning er gældende.

Stemmer medlemmet både ved at aflevere sin stemmeseddel og afgive elektronisk stemme, er det stemmesedlen, der er gyldig. Der gennemføres kontrol af, at ingen stemmer mere end én gang.

Alle afstemningsformer er hemmelige og anonyme. Det betyder, at hverken forbund eller afdeling kan få kendskab til, hvad det enkelte medlem har stemt. Det er kun afdelingens samlede stemmeresultat inden for det enkelte afstemningsområde, der optælles.

Optælling

Når afstemningsperioden er afsluttet, samles alle afgivne stemmer af tredjepart, og der kontrolleres for dobbelt stemmeafgivning og valideres på antal stemmeberettigede. Tredjeparts optælling tilgår efterfølgende forbundet.

Hvor kan jeg se afstemningsresultatet?

Når forbundet har modtaget samtlige afdelingers stemmeresultater, offentliggøres resultatet bl.a. her på siden og efterfølgende i Fagbladet.

Er jeg anonym?

Afstemningen er hemmelig og anonym. Forbundet eller afdelingen kan ikke få kendskab til, hvad den enkelte har stemt. Der samarbejdes med tredjepart, hvor der er indgået en aftale om anonymitet. Alle data slettes tre måneder efter endt optælling.

Hvis jeg mister min stemmeseddel eller ikke modtaget en

Har et medlem ikke modtaget en stemmeseddel, eller hvis medlemmet har mistet den, kan der ved henvendelse til afdelingen begæres en ny, som fremsendes enten elektronisk eller postalt.

Hvor kan jeg se mæglingsforslag?

Ender overenskomstforhandlingerne med, at der fremsættes et mæglingsforslag, vil dette blive tilgængeligt på følgende måder:
  1. Det kan ses og downloades her på siden
  2. Det kan hentes i den lokale afdeling

Hvis jeg har spørgsmål?

Spørgsmål om afstemningsregler mv. skal rettes til den lokale afdeling.