OBS: Du er nu offline

Andet arbejde samt bibeskæftigelse under konflikt

Du kan have beskæftigelse ved siden af hovedbeskæftigelsen. Har du en bibeskæftigelse - f.eks undervisning – vil du fortsat kunne varetage dette under konflikten. Det gælder dog ikke, hvis bibeskæftigelsen udføres som led i hovedstillingen eller ligger inden for det konfliktramte område.

Er du konfliktramt, må du ikke under konflikten påtage dig andet arbejde, der er konfliktramt. Dette gælder, uanset om der er tale om en konflikt, der er iværksat af 3F eller af en anden lønmodtagerorganisation under LO.