OBS: Du er nu offline

G-dage

Din arbejdsgiver skal ikke betale G-dage, hvis du bliver hjemsendt eller arbejdet ophører, p.g.a. strejke eller lockout, herunder strejke/lockout på en anden virksomhed.

Betalingspligten bortfalder også, selv om du ikke anses for omfattet af konflikt.

Anses du ikke for omfattet af konflikt, vil du kunne få udbetalt dagpenge, hvis de almindelige betingelser herfor er opfyldt.