OBS: Du er nu offline

SVU

Hvis du er omfattet af en overenskomstmæssig konflikt, kan du ikke få udbetalt SVU.

Hvis du skal starte på uddannelsen med SVU samme dag som konflikten bryder ud, anses du for omfattet af konflikt og har derfor ikke ret til SVU, så længe konflikten løber.

Retten til SVU bevares dog, hvis du er startet på uddannelse med SVU før konfliktens begyndelse.

Er du beskæftiget på en konfliktramt virksomhed og deltager i et kursus med SVU med fuld løn på tidspunktet for konfliktens start, kan du give besked om, at SVU’en fremover skal udbetales til din NemKonto, hvis arbejdsgiveren ophører med at udbetale løn på grund af konflikten.