OBS: Du er nu offline

VEU-godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Du kan ikke få udbetalt VEU-godtgørelse, når du er omfattet af en overenskomstmæssig konflikt.

Hvis du skal starte på uddannelse med VEU-godtgørelse samme dag, som konflikten bryder ud, anses du for omfattet af konflikt og har derfor ikke ret til VEU-godtgørelse, så længe konflikten løber.

Er du startet på en uddannelse, der berettiger til VEU-godtgørelse, forud for konfliktens begyndelse, kan du dog gennemføre uddannelsen med ret til VEU-godtgørelse.