OBS: Du er nu offline

Afspadsering

Er du begyndt at afspadsere før strejkens start, afbrydes den ved strejkens start. Du deltager således i strejken fra starten. 

Har du aftalt afspadsering efter strejkens start, kan du ikke gøre dette, så længe strejken er i gang. 

Flekstidsordninger er suspenderet under konflikten. Overskydende timer på flex-saldoen gemmes til efter konfliktens ophør.