OBS: Du er nu offline

Barsel

Barselsorlov før og efter fødsel

Påbegyndt orlov før konflikten:
Har du ret til løn under barsel, bortfalder retten til løn ved konfliktens start. I stedet modtages barselsdagpenge fra bopælskommunen. Barselsdagpenge kan tidligst udbetales fra den dag, hvor der er fire uger til forventet fødsel.

Påbegyndt orlov under konflikten:
Har du ret til løn under barsel, og påbegynder du barselsorlov under konflikten, får du ikke udbetalt løn fra arbejdsgiveren. Du vil derimod kunne få udbetalt barselsdag- penge fra bopælskommunen fire uger før fødslen. Hvis du er på barselsorlov f.eks. 8 uger før fødslen, får pågældende udbetalt konfliktunderstøttelse i perioden 8 uger til fire uger før fødslen.

Efter konflikten:
Når konflikten ophører, genopstår arbejdsgiverens forpligtelse til at betale løn under barsel. Det forudsætter dog, at du fortsætter arbejdet på arbejdspladsen, og at du fortsat er på barselsorlov med løn.

Den periode, hvor arbejdsgiveren er forpligtet til at betale løn under barsel, forlænges ikke med den tid, som konflikten har varet.