OBS: Du er nu offline

Dagpenge

Er du omfattet af konflikt, har du ikke ret til dagpenge. Dette gælder også, hvis du er ansat på nedsat tid og får supplerende dagpenge.

Du anses for omfattet af konflikt, hvis:

  • Der er iværksat konflikt inden for det faglige område i din a-kasse, og du ved konfliktens start er ansat i en konfliktberørt virksomhed eller
  • Du er ansat i en konfliktberørt virksomhed ved konfliktens start, og dine løn- og arbejdsvilkår må antages at ville blive direkte påvirket af konfliktens udfald.

Du er omfattet af konflikt, selv om du (f.eks. på grund af sygefravær, arbejdsfordeling eller turnus) ikke er på arbejde den dag, hvor konflikten starter.

Derimod skal du, som ikke er omfattet af de ovenfor nævnte betingelser, og som i henhold til overenskomst eller kutyme hjemsendes på grund af andre ansattes konflikt, ikke selv anses for omfattet af konflikt.

Ligeledes skal du, som udfører arbejde på en konfliktberørt virksomhed, men som er ansat og lønnet af en anden arbejdsgiver, og som hjemsendes eller opsiges på grund af arbejdsmangel som følge af konflikten, heller ikke anses for omfattet af konflikt. Dette kan f.eks. dreje sig om en vikar udsendt af et vikarbureau eller rengøringspersonale i et rengøringsselskab. Det er dog en betingelse, at din egen arbejdsgiver ikke selv er konfliktberørt.

Skal du begynde i et nyt job på en konfliktramt virksomhed, efter at konflikten er trådt i kraft, anses du ikke for omfattet af konflikt, da du ikke var ansat i virksomheden ved starten af konflikten.

Du er ikke ledig som følge af konflikt, hvis det bliver dokumenteret, at ledigheden skyldes andre forhold. I så fald er du dagpengeberettiget. Har du ikke ret til at få udbetalt dagpenge på grund af konflikt, kan du ikke opnå ret til dagpenge ved at lade dig overflytte til en anden a- kasse.